Vær med til at skabe Den Regionale Datahub

Projekt søger partner

Den Regionale Datahub er et toårigt innovationsprojekt, der skal afdække, hvordan data kan være med til at løse kommunale udfordringer – og skabe grøn vækst og øge borgernes livskvalitet. Projektet søger kommuner i Region Hovedstaden, der vil bidrage med viden om de udfordringer, de møder, hvor data kan være en del af løsningen.

Kommunerne står i dag over for udfordringer inden for blandt andet klima og mobilitet og møder samtidigt krav om driftsoptimering. Der er pres på kommunernes økonomiske råderum, og det udfordrer ønsket om at opretholde det høje serviceniveau.

Det er nødvendigt med omstilling og mere effektiv udnyttelse af ressourcer, og her kan data være en del af svaret. Data indeholder masser af viden, men hvis det skal give kommunerne værdi, skal det relevante data være tilgængeligt i de rigtige formater og behandles systematisk.

Det stiller krav til kompetencer inden for dataanalyse og big data. Kompetencer som mange kommuner ikke har endnu.

 

Om Den Regionale Datahub

Projektet fokuserer på det tværkommunale datasamarbejde, og der vil blive arbejdet med følgende spor

  • mobilitet – for eksempel bedre trafikplanlægning for bløde trafikanter
  • klimasikring – for eksempel skybrudsvarsling
  • driftsoptimering – af for eksempel kommunale køretøjer
  • andre tværgående udfordringer – dette spor er åbent for innovative ideer

I tæt samarbejde med markedet vil der blive skabt løsningsforslag, som vil blive testet og målt på den værdi, de skaber.

 

Udbytte for kommunerne

Kommuner, der deltager i projektet, vil få

  • unik indflydelse på hvilke udfordringer, der bliver arbejdet med i projektet
  • indblik i data i nogle af kommunens forskellige fagsystemer og viden om ejerskabet til dataene
  • indsigt i værdien af tværgående datafællesskaber og mulighed for aktivt at bidrage til den fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

 

Kommunernes bidrag

Vi søger kommuner, der vil stille viden og medarbejdere til rådighed i projektets innovationsfase. Det kan være inden for ét eller flere af sporene. Medarbejderne bidrager med viden og vil være med til at vurdere de løsningsforslag, som markedet byder ind med.

Medarbejdernes tid er ikke finansieret i projektet.

 

Lyder det interessant?

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet og din kommunes muligheder for at være med, er du velkommen til at kontakte projektleder Lise Søderberg på lise.soederberg@gate21.dk eller 2125 1426.