Fire nye prototyper skal sikre bedre mobilitet i Region Hovedstaden

Forestil dig, at du kører på arbejde i myldretiden, du plejer at vente evigheder på samme vej – men pludselig en dag glider trafikken nemmere, og du kommer faktisk på arbejde til tiden, endda uden den sædvanlige stress og frustration i bilen.

Det scenarie kan blive virkelighed for borgere ved Vallensbæk Torvevej, hvor Gate 21-projektet Den Regionale Datahub sammen med virksomheden Technolution skal teste en prototype for, hvordan vi bedre kan udnytte vejene i myldretiden. Prototypen skal testes i forrået 2019.

Men vi stopper ikke her. Vi udvikler i alt fire prototyper inden for mobilitet. Og det gør vi sammen med to virksomheder, Technolution og SNC Lavalin Atkins. Sammen med Technolution udvikler vi – foruden prototypen om bedre udnyttelse af vejene i myldretiden – også en prototype for, hvordan vi kan gøre forholdene bedre for cyklister, når der er vejarbejde. Og sammen med Atkins kigger vi på, hvordan bilister kan informeres bedre under vejarbejde, og hvordan kan vi forudsige, hvordan trafikken vil bevæge sig, når vi ændrer byen – eksempelvis hvis en kommune bygger et nyt supermarked eller er i færd med at udvikle en ny bydel, hvad betyder det så for trafikken i området.

De fire prototyper skal bruge data til at få os alle sammen hurtigere igennem trafikken, så vi kan bruge tiden der, hvor vi gerne vil – om det så er på arbejdet eller hjemme – og samtidig spare brændstof. Det er et af virkemidlerne til at skabe grøn vækst i kommunerne.

 

Innovation i partnerskaber

Samarbejderne er et resultat af en markedsdialog om mobilitetsudfordringer, hvor virksomheder har kunnet byde ind med løsninger på konkrete problemstillinger, som er virkelighed for en eller flere kommuner i projektet. Gate 21 har indgået Offentlige-Private-Innovationsaftaler (OPI) med de to virksomheder, Technolution og Atkins, som skal udvikle prototyper indenfor mobilitetssporet.

“Samarbejdet omkring Den Regionale Datahub er en fremragende måde at demonstrere værdien af data på, og ikke mindst de potentielle gevinster ved at kombinere data fra forskellige kilder. Det gælder både i forhold til generelle klimamålsætninger og mere specifikt i forhold til traffic management,” udtaler Dennis Bjørn-Pedersen, senior consultant, Technolution.

Data skal bruges til at udvikle løsninger, som kan hjælpe kommunerne med de udfordringer, som de sidder med i dag på mobilitetsområdet – og ikke kun den enkelte kommune. Det er målet, at løsningerne på sigt skal kunne bruges af flere kommuner.

”Vi kan bruge intelligente mobilitetsløsninger til at løfte nogle af de demografiske udfordringer, som de danske kommuner sidder med i dag og i de kommende år. Her skal vi kigge på værktøjer som dataanalyser, GIS og machine learning – værktøjer der skal lette beslutningsprocessen i en kommune. I Den Regionale Datahub udvikler vi to prototyper. Og i begge tilfælde er vi meget opmærksomme på, at der er løsninger, som ikke kun virker i én kommune, men som kan skaleres til flere kommuner,” siger Johan Hartnack, afdelingschef, SNC-Lavalin Atkins.

 

Muligheder i samarbejde på tværs

Den Regionale Datahub er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og LOOP CITY-kommunerne. I alt deltager 20 kommuner. Alle løsninger, som testes i projektet, er et svar på en udfordring eller problemstilling, som mindst to af kommunerne i Den Regionale Datahub sidder med.

”Med de første prototyper skaber vi nu nogle helt konkrete løsninger på de udfordringer, som kommunerne sidder med. Prototyperne skal testes for at se, om de løser udfordringerne, og forhåbentlig kan de på sigt skaleres og komme flere kommuner til gavn. Målet er at skabe løsninger, der skaber bedre byer for borgerne – og det kan være inden for alt fra at komme hurtigere på arbejde til at undgå vand i kælderen, når der er kraftig regn,” siger Lise Søderberg, seniorprojektleder i Gate 21.

 

Flere prototyper på vej

Den Regionale Datahub er et toårigt innovationsprojekt, der er startet ud fra ideen om, at et tværkommunalt datasamarbejde kan fremme intelligent byudvikling, øge borgernes livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst.

I næste fase af projektet skal vi udvikle løsninger til kommunerne inden for blandt andet klimasikring, og hvordan vi kan effektivisere driften i kommunerne.