Virksomheder inviteres til at finde løsninger på kommunernes udfordringer

Nu kan din virksomhed komme med et bud på, hvordan vi kan bruge data til at løse nogle af kommunernes udfordringer indenfor driftsoptimering.

I Den Regionale Datahub har en række kommuner peget på tre udfordringer inden for driftsoptimering, hvor data kan være en del af svaret – og de udfordringer er blevet annonceret på comdia.com. Danske såvel som udenlandske firmaer inviteres nu til at sende deres bud på, hvordan vi løser kommunernes udfordringer. Sidste chance for at indsende en løsning er onsdag den 20. marts 2019 til Gate 21. Herefter gennemfører vi 1:1 markedsdialoger med leverandørerne, kommuner og Gate 21. Formålet er, at vi på baggrund af disse dialoger kan vælge, hvilke leverandører vi indgår OPI-aftaler (Offentlig Privat Innovation) med om udvikling af prototyper eller mock-ups. Målet er, at udviklingen påbegyndes den 1. maj og kører frem til den 15. august 2019, hvorefter der er en måneds testperiode.

 

Hvilke udfordringer fokuserer vi på?

Når vi i Den Regionale Datahub kigger på driftsoptimering handler det om, hvordan vi på forskellig vis kan bruge data til at få bedre overblik over:

  • Arealudnyttelsen af kommunens ejendomme – her med udgangspunkt i to kommuners sportshaller.
  • Hvornår dels sandfang i de mange vejbrønde skal skiftes og dels information om forurenet vand i brøndene samt?
  • Hvordan man via billedgenkendelse kan få gennemført tællinger af cyklister, cykelstativer, cykler i og udenfor cykelstativerne?

 

Flere prototyper er ved at blive udviklet

I Den Regionale Datahub har vi gennemført et tilsvarende forløb indenfor mobilitetsområdet, hvor fire prototyper er ved at blive udviklet i samarbejde med to virksomheder. Og indenfor klimasikring har vi netop afsluttet markedsdialogen og vi er ved at indgå fem OPI-aftaler.

Den Regionale Datahub er et innovationsprojekt støttet af Region Hovedstaden og Loop City, og som har til formål at se, hvordan blandt andet kommunale data kan bidrage til løse tværkommunale opgaver. Projektet løber til udgangen af 2019.