Arrangement: Konkrete tiltag til kommunernes arbejde med klimasikring

Konkrete tiltag til kommunernes arbejde med klimasikring

 

Mandag den 16. september, kl. 10:00 – 14:30

Skybrudssæsonen står for døren, og det sætter yderligere fokus på kommunernes arbejde med klimasikring. Stormflod, ekstremregn og grundvandsstigninger er en stor udfordring for kommunerne.

Hvor højt står grundvandet? Hvordan kan vi skabe et bedre overblik over anlæg for Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg), så også graveaktører ved, hvor anlæggene er? Og kan vi skabe et bedre overblik over vandopland på tværs af kommunegrænser?

Det er nogle af de udfordringer, som de tre kommuner Vallensbæk, Hvidovre og København samt Ishøj Forsyning har fået udviklet konkrete bud på i samarbejde med virksomheder og Gate 21. Det vil vi gerne præsentere for dig den 16. september 2019, klokken 10.00-14.30 hos Gate 21.

Det seneste år har projektet Den Regionale Datahub screenet kommunernes behov for klimatilpasning og derefter gennemført en markedsdialog og udviklet prototyper af fem løsninger. Prototyperne giver et bud på, hvordan nye datakilder og nye databehandlingsmetoder kan understøtte dele af klimasikringen gennem nye værktøjer til at planlægge og tage beslutninger indenfor området. Der findes i dag allerede en lang række tilgængelige data, men udfordringen er ofte at få adgang, sammenstille og få visualiseret disse data. Nye datakilder kombineret med eksisterende data kan give den nødvendige viden for rettidige og effektive offentlige investeringer i klimatilpasning.

Kom og hør om erfaringerne, og hvordan løsningerne kan bredes ud til langt flere kommuner. Arrangementet henvender sig til kommunale medarbejdere, fagchefer, organisationer og virksomheder, der arbejder med klimaområdet.

TILMELDING

Mødet er åbent for alle interesserede.

Tilmeld dig allerede nu

 

TID OG STED

Dato: 16. september 2019                               Arrangør: Gate 21
Tidspunkt: 10:00 – 14:30                                 Adresse: Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund