Skal din kommune være med til skalere de mest modne prototyper?

Samarbejdet i Den Regionale Datahub har indtil videre ført til udvikling og test af 12 prototyper indenfor områder som mobilitet, klimasikring og driftsoptimering.

Næste skridt bliver nu at skalere de mest modne prototyper og udbrede dem til langt flere kommuner på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Derfor inviterer Den Regionale Datahub til en række infomøder om de fem prototyper, som projektet planlægger at udbrede og teste i større skala. Møder hvor kommuner og forsyningsselskaber kan høre mere om, hvordan man kan være med til at afprøve løsningen og hvilke gevinster og forpligtelser, der er ved at deltage.

På møderne kan du også høre mere om etableringen af et fælles datafællesskab, hvor kommunerne i Greater Copenhagen kan samarbejde om konkrete modeller for deling og brug af data, samt søge sparring og viden om for eksempel sikkerhed og privacy.

Infomøderne afholdes i løbet af november måned. Storskalatesten af de fem prototyper vil blive sat i værk i første halvår 2020.

Er du interesseret i at høre mere, så kan du se en række korte videoer om de enkelte løsninger og tilmelde dig infomøderne på nedenstående links.

Ønsker du blot at høre mere om det kommende datafællesskab, så kan du printe og udfylde denne tilmeldingsformular.

 

Bedre overblik over vandopland og øget beredskab:


Vandløb og søer kender ikke kommunegrænser. Ved skybrud kan det derfor være svært at forudsige og reagere på konsekvenserne, da de enkelte kommuner ofte mangler overblik over forholdene i nærliggende kommuner. Via dataindsamling og analyse er det muligt at give de relevante aktører et overblik over, hvor der for eksempel er uudnyttet kapacitet til opbevaring af vand, så vandet kan stuves op og dermed undgå oversvømmelser.

Dato: 12/11 2019 09.00 – 11.30

Tilmeld dig infomødet om vandopland og øget beredskab her.

 

 

Bedre arealudnyttelse i offentlige bygninger:


Ved at kombinere data om kommunale ejendomme, deres energiforbrug og benyttelsesgrad kan der skabes bedre grundlag for øget arealudnyttelse. De foreløbige resultater viser, at der kan spares op til 37.000 ton CO2 og 200 millioner kroner årligt til el og ventilation, hvis løsningen blev udbredt til hele landet.

Dato: 19/11 2019 09.00 – 11.30

Tilmeld dig infomødet om øget arealudnyttelse her.

 

 

Forudsigelse af trafikmønstre ved byudviklingsprojekter:


Hvor stor bliver trafikbelastningen ved lokalplansændringer eller ved et større anlægsarbejde? Og hvad med vejstøjen? Skal der anlægges nye veje, eller skal et byggeri rykkes længere ud for at undgå for meget støj? Ved at sammensætte eksisterende datakilder på nye måder er det muligt at forudsige trafikudviklingen, så planlæggerne kan agere på eventuelle problemer før de opstår.

Dato: 20/11 2019 09.00 – 11.30

Tilmeld dig infomødet om trafikmønstre og byudvikling her.

 

 

Bedre overblik over LAR-anlæg:


Der er behov for en mere standardiseret og systematiseret registrering og beskrivelse af LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand). Derfor er der udviklet en løsning, så kommuner kan registrere de forskellige typer anlæg og efterfølgende have nem adgang til et overblik over disse – blandt andet med henblik på at undgå skader på anlæggene i forbindelse med gravearbejde. Data kan efterfølgende deles med forsyningsselskaber.

Dato: 21/11 2019 09.00 – 11.30

Tilmeld dig infomødet om LAR-anlæg her.

 

Øget fremkommelighed i myldretiden:

Via bilers GPS-data er det muligt at gennemføre intelligent trafikstyring. I myldretiden kan der gives længere grøn bølge, hvis der er meget trafik, og der kan dermed skabes et bedre flow på vejene, hvilket betyder færre spildte timer i kø og mindre CO2-udledning. En uafhængig analyse fra KMD DIMA vurderer et årligt besparelsespotentiale på 5 milliarder kroner og en CO2-reduktion på op til 6.700 ton, hvis løsningen skaleres til hele landet.

Dato: 03/12 2019 09.00 – 11.30

Tilmeld dig infomøde om øget fremkommelighed i myldretiden her.