Data værktøjskasse

Overblik over og indsigt i arbejdet med data

Arbejdet med data i kommuner kræver brobygning imellem data- og tekniske kompetencer og fagmedarbejdere, hvis potentialerne for værdiskabelse for borgere og andre for alvor skal indfris.

Denne værktøjskasse er en samling af guides, modeller og andet, som er målrettet en bred række af aktører i kommunerne for at give overblik over og konkret og brugbar indsigt i arbejdet med data.

Værktøjskassen er udviklet i samarbejde mellem Gate 21 og aktører som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og DTU.

 

 

1. Data governance

Med data governance mener vi for eksempel hvor deler vi data og mellem hvem (personer og systemer). Og ikke mindst: hvorfor? Hvem har ansvaret for tilvejebringelsen, kvaliteten og vedligeholdelsen af data?

 

2. Datakortlægning

Hvordan skabes der overblik over data – inklusiv eksempelvis datakilder, -formater -modeller og datafelter?

Her er Gate 21 og andre aktører i gang med at udarbejde en guide, som kommer op her på siden, hurtigst muligt.

 

3. Metadata – hvorfor og hvordan?

Metadata er en slags varedeklaration for data, der giver brugere information om datasæt og -tjenester, så det er nemmere at få overblik over og anvende data. Metadata er med andre ord essentielle, når data blandt andet skal kunne adskilles fra hinanden, henføres til kilder og sorteres. Nedenstående guides og information er indhentet fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

  • Generel beskrivelse af metadata
  • Geodata-info er stedet, hvor professionelle brugere og borgere kan finde oplysninger om, hvad et datasæt indeholder, hvornår det sidst er opdateret, hvordan man får adgang til data, hvem der er dataansvarlig myndighed og meget mere
  • Inspiration – Se hvilke metadatafelter, der anvendes i INSPIRE
  • Inspiration – Se hvilke metadatafelter, der anvendes på OpenData.dk

 

4. Datarettigheder

Gate 21 er sammen med andre, primært DTU, i gang med at udarbejde en guide til datarettigheder. Arbejdet pågår i et samarbejde med projektet Sikker og Anvendt Data (SAnD).

 

5. Opendata.dk

OpenData Danmark er platformen for deling af åbne data i Danmark. På OpenData.dk kan man finde guides til blandt andet: