Markedsdialog

Konkrete udfordringer fører til gode løsninger

I Den Regionale Datahub stiller vi skarpt på en række konkrete udfordringer, som de kommuner, der er med i projektet, står overfor. Og det gør vi inden for tre områder; mobilitet, klimasikring og driftsoptimering. Når kommunerne har defineret en række specifikke udfordringer, udfordringer som mindst to af kommunerne sidder med, så åbner vi op for en markedsdialog med interesserede virksomheder. Her får virksomhederne mulighed for at byde ind med deres idé til, hvordan de vil løse udfordringerne. Og derefter indgår vi i en Offentlig-Privat-Innovationsaftale (OPI) med de udvalgte virksomheder.

Nedenfor kan du læse om processen for de tre områder, som vi arbejder med i Den Regionale Datahub.

 

Mobilitet

Markedsdialogen for mobilitet er afsluttet. Du kan læse mere om de prototyper, som vi er i gang med at udvikle og teste i fire af projektets kommuner lige her >>

 

Klimasikring

Arbejdet med at udvælge de virksomheder, der skal udvikle prototyper indenfor klimasporet er i fuld gang. Udbudsprocessen sluttede i januar 2019, og vi har netop inviteret udvalgte virksomheder til markedsdialog. Markedsdialogen baserer sig på, at en række kommuner i projektet har udvalgt seks udfordringer, som er blevet annonceret på comdia.dk og EU’s TED database. Her har virksomheder og andre med gode bud på, hvordan vi kan bruge data til at løse kommunernes udfordringer indsendt deres bud på løsninger. Opdateres løbende.

 

Driftsoptimering

10 kommuner har peget på tre udfordringer inden for driftsoptimering, hvor data kan være en del af svaret. Og vi har netop afsluttet markedsdialoger med leverandørerne, kommuner og Gate 21. Nu skal vi på baggrund af disse dialoger vælge, hvilke leverandører vi indgår OPI-aftaler (Offentlig Privat Innovation) med om udvikling af prototyper eller mock-ups. Målet er, at udviklingen påbegyndes den 1. maj og kører frem til den 15. august 2019, hvorefter der er en måneds testperiode.  Opdateres løbende.

 

Det tekniske spor

Hvordan skal datadeling egentlig finde sted, så vi får nogle klare og anvendelige anbefalinger om datadeling? Det vil vi sammen med en lang række kommuner undersøge i denne del af Den Regionale Datahub. Vi har afholdt et opstartsmøde, hvor vi nedsatte tre forskellige arbejdsgrupper:

  1. Dataprincipper og datastruktur
    Se på principper for dataejerskab, dataindsamling og datadeling – samt på hvordan data skal organiseres/datastrukturer
  2. Datadeling hvordan?
    Hvordan kan data deles? Fordele og ulemper ved deling af data på for eksempel eksisterende platforme (som opendata.dk) eller ved at oprette en egen platform til deling af data fra prototyperne/eller tilsvarende data fra andre kommuner
  3. Visualisere værdikæden med data – gerne med afsæt i prototyper fra Den Regionale Datahub
    Illustrere dataflow og hvordan data omsættes

Opdateres løbende.

Visualisering

Når vi formidler data, skal det ske på en intuitiv måde, så man nemt kan agere på baggrund af dataene uden at have de store datakundskaber. Det handler meget om formidling, og hvordan man kan udstille aggregerede data for eksempel i form af dash boards.

Nogle af de løsninger, vi får udviklet i Den Regionale Datahub er visualiseret, andre er ikke. Men kendetegnende for prototyperne er, at data skal stilles til rådighed for projektet resten af året, så vi har mulighed for at se på og lege med data, sammensætte datasæt på tværs af eksempelvis prototyper eller koble dem med nye og andre datakilder.

Vi vil afprøve mulighederne for at omsætte data til nogle spændende måder at visualisere på ved at kombinere forskellige datakilder. Outcomet kan derudover være at komme med en række anbefalinger til, hvordan data kan visualiseres, ligesom det mere konkret kan ende op med udarbejdelse af nogle skabeloner, kommunerne kan tage afsæt i.

Vi holder opstartsmøde for denne del af projektet den 7. maj 2019.