Markedsdialog

Konkrete udfordringer fører til gode løsninger

I Den Regionale Datahub stiller vi skarpt på en række konkrete udfordringer, som de kommuner, der er med i projektet, står overfor. Og det gør vi inden for tre områder; mobilitet, klimasikring og driftsoptimering. Når kommunerne har defineret en række specifikke udfordringer, udfordringer som mindst to af kommunerne sidder med, så åbner vi op for en markedsdialog med interesserede virksomheder. Her får virksomhederne mulighed for at byde ind med deres idé til, hvordan de vil løse udfordringerne. Og derefter indgår vi i en Offentlig-Privat-Innovationsaftale (OPI) med de udvalgte virksomheder.

Nedenfor kan du læse om processen for de tre områder, som vi arbejder med i Den Regionale Datahub.

 

Mobilitet

Markedsdialogen for mobilitet er afsluttet. Du kan læse mere om de prototyper, som vi er i gang med at udvikle og teste i fire af projektets kommuner lige her >>

 

Klimasikring

Markedsdialogen for klimasikring er afsluttet. Du kan læse mere om de prototyper, som vi er i gang med at udvikle og teste i en række af projektets kommuner lige her >>

 

Driftsoptimering

Markedsdialogen er afsluttet, leverandører er udpeget, og OPI-kontrakter er ved at blive indgået om udvikling af tre mockups.

 

Det tekniske spor

Hvordan skal datadeling egentlig finde sted, så vi får nogle klare og anvendelige anbefalinger om datadeling? Det vil vi sammen med en lang række kommuner undersøge i denne del af Den Regionale Datahub. Vi har afholdt et opstartsmøde, hvor vi nedsatte tre forskellige arbejdsgrupper:

  1. Dataprincipper og datastruktur
    Se på principper for dataejerskab, dataindsamling og datadeling – samt på hvordan data skal organiseres/datastrukturer
  2. Datadeling hvordan?
    Hvordan kan data deles? Fordele og ulemper ved deling af data på for eksempel eksisterende platforme (som opendata.dk) eller ved at oprette en egen platform til deling af data fra prototyperne/eller tilsvarende data fra andre kommuner
  3. Visualisere værdikæden med data – gerne med afsæt i prototyper fra Den Regionale Datahub
    Illustrere dataflow og hvordan data omsættes

Opdateres løbende.

Visualisering

Når vi formidler data, skal det ske på en intuitiv måde, så man nemt kan agere på baggrund af dataene uden at have de store datakundskaber. Det handler meget om formidling, og hvordan man kan udstille aggregerede data for eksempel i form af dash boards.

Nogle af de løsninger, vi får udviklet i Den Regionale Datahub er visualiseret, andre er ikke. Men kendetegnende for prototyperne er, at data skal stilles til rådighed for projektet resten af året, så vi har mulighed for at se på og lege med data, sammensætte datasæt på tværs af eksempelvis prototyper eller koble dem med nye og andre datakilder.

Vi vil afprøve mulighederne for at omsætte data til nogle spændende måder at visualisere på ved at kombinere forskellige datakilder. Outcomet kan derudover være at komme med en række anbefalinger til, hvordan data kan visualiseres, ligesom det mere konkret kan ende op med udarbejdelse af nogle skabeloner, kommunerne kan tage afsæt i.

Vi holder opstartsmøde for denne del af projektet den 4. juni 2019 og det afholdes i samarbejde med projektet Sikker & Anvendt Data (SAnD).