Den Regionale Datahub er et innovationsprojekt om datasamarbejde på tværs

Et samfundsmæssigt perspektiv

Klimaforandringer, øget mobilitet og et stigende behov for at optimere ressourcer er blot nogle af de store udfordringer, danske kommuner i dag står overfor. Samtidig er der et stigende pres på kommunernes økonomiske råderum.

For at opretholde det høje serviceniveau og imødekomme nye behov med smartere løsninger, er omstilling af ressourcer en nødvendighed.

Data kan være en del af svaret. Brugen af data kan hjælpe kommunerne til, sammen med markedet, at finde løsninger på deres udfordringer.

Med data kan vi eksempelvis få trængslen til at glide nemmere, vi kan gøre forholdene bedre for cyklister, når der er vejarbejde og vi kan undgå oversvømmende kældre, når der varsels skybrud og ekstremregn.

Om projektet

Den Regionale Datahub er et innovationsprojekt, hvor 20 kommuner samarbejder om at finde frem til, hvordan vi kan bruge data til at fremme intelligent byudvikling, øge borgernes livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst. Vores fokus er på at skabe konkrete løsninger og vise mulige nye samarbejdsflader. Kommunerne har stillet med reelle og konkrete udfordringer inden for mobilitet, klimasikring og driftsoptimering, som helt aktuelt skal løses. Læs mere om områderne her

Projektet er forankret i Gate 21 – en grøn partnerorganisation, der arbejder med forskellige projekter inden for områder som mobilitet, energi og Smart City. Det er igangsat af Loop City-kommunerne og Region Hovedstaden med det formål at undersøge, hvordan man kan dele kommunale data – både internt i en kommune og på tværs af kommunegrænser.

 

Metode

I den Regionale Datahub arbejder vi inspireret af design thinking metoden. Sammen med kommunerne er udfordringerne defineret indenfor de tre emneområder, projektet arbejder med. Udfordringerne er efterfølgende konkretiseret og kvalificeret. Samtidig er det sikret, at udfordringen er skalerbar og dækker flere kommuners problemer.

Udfordringerne er efterfølgende sendt i internationalt udbud. På baggrund af de mange gode forslag til, hvordan data kan være med til at løse den konkrete udfordring, er virksomhederne efterfølgende inviteret til markedsdialog.

Med de leverandører, projektet valgte at gå videre med, er der indgået en Offentlig-Privat-Innovationsaftale (OPI). Disse har udviklet prototyper i tæt samarbejde med de kommuner, der har været caseejere og Gate 21.

Prototyperne er efterfølgende blevet testet i de kommuner, som prototypen har taget sit afsæt i.

Undervejs i projektet har de deltagende kommuner blandt andet fået et større indblik i egne data. Kommunerne har desuden fået øget indsigt indenfor data og Smart City.

 

Projektmål og succeskriterier

Læs mere om vores projektmål og succeskriterier her

”Hvis vi ved hjælp af innovationsprojekter kan skabe værdi for kommunerne og virksomhederne, vil det gavne væksten i virksomhederne, gode samarbejder og give kommunerne værdifulde erfaringer med de data, vi ejer og kan bruge på nye måder.”

Morten Winge

Kommunaldirektør, Tårnby Kommune

Projektet er finansieret af