Den Regionale Datahub er et innovationsprojekt om datasamarbejde på tværs

Et samfundsmæssigt perspektiv

Klimaforandringer, øget mobilitet og et stigende behov for at optimere ressourcer er blot nogle af de store udfordringer, danske kommuner i dag står overfor. Samtidig er der et stigende pres på kommunernes økonomiske råderum.

For at opretholde det høje serviceniveau og imødekomme nye behov med smartere løsninger, er omstilling af ressourcer en nødvendighed.

Data kan være en del af svaret. Brugen af data kan hjælpe kommunerne til, sammen med markedet, at finde løsninger på deres udfordringer.

Med data kan vi eksempelvis få trængslen til at glide nemmere, vi kan gøre forholdene bedre for cyklister, når der er vejarbejde og vi kan undgå oversvømmende kældre, når der varsels skybrud og ekstremregn.

Om projektet

Den Regionale Datahub er et innovationsprojekt, hvor 20 kommuner samarbejder om at finde frem til, hvordan vi kan bruge data til at fremme intelligent byudvikling, øge borgernes livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst. Vores fokus er på at skabe konkrete løsninger og vise mulige nye samarbejdsflader. Kommunerne stiller med reelle og konkrete udfordringer inden for mobilitet, klimasikring og driftsoptimering, som helt aktuelt skal løses. Læs mere om områderne her

Projektet er forankret i Gate 21 – en grøn partnerorganisation, der arbejder med forskellige projekter inden for områder som mobilitet, energi og Smart City. Det er igangsat af Loop City-kommunerne og Region Hovedstaden med det formål at undersøge, hvordan man kan dele kommunale data – både internt i en kommune og på tværs af kommunegrænser.

 

Metode

I Den Regionale Datahub arbejder vi ud fra en bestemt metode. Kommunerne i projektet definerer først deres udfordringer, dem konkretiserer og kvalificerer vi og sikrer, at udfordringen er general og dækker flere kommuners problemer. Derefter inviterer vi de virksomheder, der har indsendt gode forslag til, hvordan vi kan bruge data til at løse kommunernes udfordringer til markedsdialog. Og på baggrund af markedsdialogerne indgår vi i en Offentlig-Privat-Innovationsaftale (OPI) med de virksomheder, som skal udvikle prototyper. Og afslutningsvist bliver prototyperne udviklet og testet i udvalgte kommuner.

Undervejs i projektet vil de deltagende kommuner blandt andet få et større indblik i egne data og i værdien af at dele data på tværs af kommunegrænser. Kommunerne vil desuden få øget sine kompetencer indenfor data og Smart City.

 

Projektmål og succeskriterier

Læs mere om vores projektmål og succeskriterier her

”Det er spændende at se et projekt, hvor kommuner i fællesskab får konkretiseret, hvilke udfordringer de står overfor, og som de gerne vil have løst.”

Pernille Vestberg

CCO, Grazper Technologies ApS

Projektet er finansieret af