Temaer

Kommunale udfordringer på tværs

I Den Regionale Datahub har vi undersøgt, hvordan vi kan bruge data til at løse nogle af de udfordringer, som kommunerne i projektet står overfor. Det har vi gjort ved at udvikle prototyper eller mock-ups inden for temaerne nedenfor: