Det tekniske spor

Hvordan deler vi bedst data på tværs

Hvordan skal datadeling egentlig finde sted, så vi får nogle klare og anvendelige anbefalinger om datadeling? Det vil vi sammen med en lang række kommuner undersøge i denne del af Den Regionale Datahub. Vi har afholdt et opstartsmøde, hvor vi nedsatte tre forskellige arbejdsgrupper:

  1. Dataprincipper og datastruktur
    Se på principper for dataejerskab, dataindsamling og datadeling – samt på hvordan data skal organiseres/datastrukturer
  2. Datadeling hvordan?
    Hvordan kan data deles? Fordele og ulemper ved deling af data på for eksempel eksisterende platforme (som opendata.dk) eller ved at oprette en egen platform til deling af data fra prototyperne/eller tilsvarende data fra andre kommuner
  3. Visualisere værdikæden med data – gerne med afsæt i prototyper fra Den Regionale Datahub
    Illustrere dataflow og hvordan data omsættes

Opdateres løbende.