Driftsoptimering

Hvordan kan data optimere driften?

I Den Regionale Datahub er 10 kommuner blevet enige om tre udfordringer indenfor driftsoptimering. Vi åbner nu op for at få markedets bud på, hvordan vi på forskellig vis kan bruge data til at få bedre overblik over:

  • Arealudnyttelsen af kommunens ejendomme – her med udgangspunkt i to kommuners sportshaller
  • Hvornår dels sandfang i de mange vejbrønde skal skiftes og dels info om forurenet vand i brøndene
  • Hvordan man via billedgenkendelse kan få gennemført tællinger af cyklister, cykelstativer, cykler i og udenfor cykelstativerne.

Vi inviterer danske såvel som udenlandske firmaer til at deltage i markedsdialogen. Selve udfordringerne er beskrevet og ligger på comdia.com. Er man som virksomhed interesseret i at byde ind, skal man give besked til Gate 21 senest den 20. marts 2019.

Herefter og frem til start april 2019 gennemfører vi 1:1 markedsdialoger med leverandørerne, kommuner og Gate 21. Det er formålet, at vi på baggrund af disse dialoger kan vælge, hvilke leverandører vi indgår OPI-aftaler (Offentlig-Privat-Innovation) med om udvikling af prototyper eller mock-ups. Målet er, at udviklingen påbegyndes 1. maj og kører til 15. august 2019, hvorefter der er en måneds testperiode.

 

Vi udvikler også prototyper indenfor andre områder

I Den Regionale Datahub har vi gennemført et tilsvarende forløb indenfor mobilitetsområdet, hvor fire prototyper er ved at blive udviklet i samarbejde med to virksomheder. Og indenfor klimasikring har vi netop afsluttet markedsdialogen og vi er ved at indgå fem OPI-aftaler.