Visualisering

Hvordan kan vi stille data til rådighed?

Når vi formidler data, skal det ske på en intuitiv måde, så man nemt kan agere på baggrund af dataene uden at have de store datakundskaber. Det handler meget om formidling, og hvordan man kan udstille aggregerede data for eksempel i form af dash boards.

Nogle af de løsninger, vi får udviklet i Den Regionale Datahub er visualiseret, andre er ikke. Men kendetegnende for prototyperne er, at data skal stilles til rådighed for projektet resten af året, så vi har mulighed for at se på og lege med data, sammensætte datasæt på tværs af eksempelvis prototyper eller koble dem med nye og andre datakilder.

Vi vil afprøve mulighederne for at omsætte data til nogle spændende måder at visualisere på ved at kombinere forskellige datakilder. Outcomet kan derudover være at komme med en række anbefalinger til, hvordan data kan visualiseres, ligesom det mere konkret kan ende op med udarbejdelse af nogle skabeloner, kommunerne kan tage afsæt i.

Vi har i samarbejde med SAnD projektet (Sikker & Anvendt Data) holdt fælles opstartmøde om visualisering den 4. juni 2019. Mødet følges op i oktober med et kursus om visualisering bestående af 2 kursusdage den 4. og 10. oktober med afsæt i værktøjet PowerBl.